Тактика КХ ПВП

1. Витяг з КХ:

2. Програма навчальної дисципліни:

3. Робоча програма:

4. Тематичний план:

5. Інформаційно-методичне забезпечення:

6. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів:

7. Пакет ККР для перевірки знань за напрямом підготовки:

7.1 ККЗ:

7.2 МКР:

7.3 Тематика і методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни:

7.4 Фонд ККЗ:

8. Навчально – методичні матеріали (НММ):

9. Графики проходження програми:

10. Часи:

Основне завдання дисципліни СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

Вивчити штатне озброєння підрозділу бойові можливості і правила стрільби з нього, порядок підготовки  озброєння бойових машин, стрілецької збрї і ручних гранатометів до бойового застосування; формувати у громадян практичні навички у правильному використанні стрілецької зброї та озброєння бойових машин; розвивати, творче мислення і здібності з організації та  управління вогнем підрозділу.

В результаті отриманих знань, вмінь і практичних навичок з модуля “Стрілецька зброя та вогнева підготовка” громадяни, які проходять військову підготовку, повинні володіти наступною професійною компетенціями:

здатність готувати штатне озброєння підрозділу до застосування, ефективно використовувати його бойові можливості та впевнено управляти вогнем підрозділу в ході бою (КСП.08).