«ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

1. Програма навчальної дисципліни:                                   

2. Робоча програма:   

Робоча програма ОМВЗВ 3 курс 2018

3. Тематичний план:

4. Пакет ККР для перевірки знань за напрямом підготовки: 

5. Навчально – методичні матеріали (НММ):