«ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ»

1. Програма навчальної дисципліни:                                   

2. Робоча програма: 

Робоча програма ВПВШ 2018  

3. Тематичний план:

4. Пакет ККР для перевірки знань за напрямом підготовки: 

5. Навчально – методичні матеріали (НММ):